Demokratialla on Suomessa jo suhteellisen pitkät perinteet. Suomessa on käytetty demokraattisia vaaleja jo pidemmän aikaa. Demokratialla tarkoitetaan jonkinlaista kansanvaltaa, eli niin sanotusti valtaa jota maan kansalaiset käyttävät.

Demokratia on hyvin kehittynyt kansanvallan muoto ja se on käytössä todella laajalla alueella koko maailmassa. Juurensa demokratia juontaa jo antiikin Kreikkaan, eli sillä on hyvin pitkä historia jo takana. Ajan myötä demokratia on tosin hieman muuttanut muotoaan antiikin Kreikan ajoista, mutta pääperiaatteet ovat pysyneet samana.

Demokratia on Suomelle tärkeä asia. Suomessa on pitkään korostettu kansan omaa valtaa. Maan kansalaisten halutaan päättävän maan tärkeistä asioista. Kansalaisten halutaan valitsevan henkilöt tärkeisiin tehtäviin eduskuntaan ja kuntien valtuustoihin. Äänestämällä kansalaiset tuntevat saavansa vaikuttaa asioihin ainakin jollain tapaa ja se vaikuttaa maan sisäiseen rauhaan yleensä positiivisella tavalla. Suomessa maan kansalaiset saavat äänestysoikeuden 18-vuotiaina, eli samalla kun he saavuttavat täysi-ikäisyyden ja tulevat muutenkin vastuullisiksi omista asioistaan.

Vaalit Suomessa

Suomessa kansalaisilla on mahdollisuudet vaikuttaa moniin asioihin. Erilaiset äänestykset lienevät sen suurin ja vaikuttavin tapa vaikuttaa asioihin. Suomessa käydään kolmenlaisia kansanvaaleja aina tietyin väliajoin. Nämä vaalit ovat presidentin vaalit, eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.

Vaalit Suomessa

Presidentin vaalit järjestetään kuuden vuoden välein. Kansa pääsee valitsemaan koko maan päämiehen kansanvaaleilla. Presidentin vaaleissa käydään joko yksi tai kaksi kierrosta, riippuen tuloksesta. Jos yksi ehdokas saa äänistä yli puolet valitaan hän ilman toista kierrosta suoraan presidentiksi. Useimmiten kierroksia on käyty kaksi. Tosin viimeksi käydyissä presidentin vaaleissa kierroksia järjestettiin ainoastaan yksi, koska nykyinen presidentti sai yli puolet äänestäjien antamista äänistä. Monet puolueet asettavat nykyään presidenttiehdokkaan, eli ehdokkaita kertyy vaaleihin aina useampia. Viime presidentin vaaleissa vuonna 2018 ehdokkaita oli kaikkiaan kahdeksan. Presidentin vaalit ovat tärkeät vaalit Suomessa, mutta presidentin valtaa on viime vuosikymmeninä kavennettu entisestään. Presidentillä ei ole enää tänä päivänä suuren suurta päätäntävaltaa, toki hän hoitaa hyvin tärkeitä valtakunnallisia asioita ja edustaa Suomessa monessa erilaisessa tilanteessa.

Toiset todella tärkeät vaalit ovat eduskuntavaalit. Nämä vaalit käydään joka neljäs vuosi. Eduskunta on Suomessa se elin, joka tekee ne kaikkein suurimmat ja laajimmat päätökset koskien kaikkia maan kansalaisia. Eduskuntavaaleja valmistellaan hyvin pitkään ennen varsinaisia vaaleja, koska kyseessä on hyvin tärkeä vaali. Ehdokkaiden asetteluun käytetään paljon aikaa. Vaalit järjestetään koko maassa samaan aikaan ja vaalit on jaettu vaalipiireihin. Jokainen äänestäjä äänestää siis omasa vaalipiirissään, eikä niin sanotusti koko maan tasolla. Vaalipiireillä on tärkeä merkitys, koska on tärkeää että maan jokaisesta osasta saadaan edustajia eduskuntaan.

Vaalipiireissä on myöskin se positiivinen asia, että vaalipiirin ehdokkaisiin saa oikeasti halutessaan jonkinlaisen yhteyden, koska ehdokkaat kiertelevät ennen vaaleja eri paikkakunnilla. Tänä päivänä eduskunnassa istuu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajien lisäksi eduskunnassa työskentelee suuri liuta muita henkilöitä esimerkiksi kansanedustajien avustajia. Kansanedustajilla on suuri valta koko maan tasolla, se suurin valta kaikista kun kokonaisuutta tarkastelee. Eduskuntavaaleissa äänestäjät äänestävät haluamaansa henkilöä, eikä välttämättä puoluetta. Toki osa äänestäjistä äänestää ihan vain puoluetta, eikä katso henkilöitä erikseen. Tosin jonkin ehdokkaan äänestysnumero on kirjoitettava äänestyslippuun.

Kolmannet tärkeät vaalit Suomessa ovat kunnallisvaalit. Kunnallisvaalit ovat ehkä ne vaalit, jotka nostattavat eniten mielipiteitä ja kuumia tunteita. Paikallisen tason vaalit ovat aina kaikkien lähellä ja jopa jotenkin kosketeltavissa. Paikallisen tason vaalit koskettavat kaikkia kuntalaisia ja siksi vaali koetaan elintärkeäksi. Kuntavaalit käydään Suomessa joka neljäs vuosi. Näin valta vaihtuu aina neljän vuoden välein eikä samat puolueet ja henkilöt välttämättä ole päättämässä kuntien asioista vuosikausia. Vaihtuvuus on tärkeää demokratian kannalta.