Jokainen varmasti tuntee diktaattoreita historiassa, kuten Hitlerin ja Stalinin. Nämä henkilöt ovat kuitenkin onneksi kaukana historiassa, joten tällaisia diktaattoreita ei enää nykymaailmasta löydä.

Vaikkakin diktatuuria on edelleenkin olemassa, on se nykypäivänä erilaista. Nykyajan diktatuuri on laajempi käsite ja se saattaa olla jopa hieman piilomaista, jolloin tavalliset ihmiset eivät sitä välttämättä edes huomaa. Tällöin se saattaa näkyä piilomaisena esimerkiksi yrityksen käytöksessä.Yleisesti diktatuuri tarkoittaa henkilön tai pienen ryhmän pitämää voimakasta valtaa. Valta keskittyy näin usein vain yhdelle henkilölle, joka voi täysin yksivaltaisesti sanella yhteiskunnassa kaikki noudatettavat säännöt. Termiä käytetään sellaisista valtioista, joissa valtionpäättäjien tai valtion päämiehen valtaa ei rajoiteta millään tavalla. Tällöin heille on annettu valtion kaikki valta, jolloin he saavat tehdä minkälaisia määräyksiä tahansa. Usein tällaiset henkilöt ovat perusluonteeltaan narsismeja, jotka ovat myös erittäin hyviä manipuloimaan. Diktaattoreille on usein tyypillistä poliittisen opposition tukahduttaminen, sananvapauden lopettaminen ja monien muiden vapauksien rajoittaminen. Yleisesti diktatuuri tarkoittaa henkilön tai pienen ryhmän pitämää voimakasta valtaa. Valta keskittyy näin usein vain yhdelle henkilölle, joka voi täysin yksivaltaisesti sanella yhteiskunnassa kaikki noudatettavat säännöt. Termiä käytetään sellaisista valtioista, joissa valtionpäättäjien tai valtion päämiehen valtaa ei rajoiteta millään tavalla. Tällöin heille on annettu valtion kaikki valta, jolloin he saavat tehdä minkälaisia määräyksiä tahansa. Usein tällaiset henkilöt ovat perusluonteeltaan narsismeja, jotka ovat myös erittäin hyviä manipuloimaan. Diktaattoreille on usein tyypillistä poliittisen opposition tukahduttaminen, sananvapauden lopettaminen ja monien muiden vapauksien rajoittaminen. Kuuluisimpia diktaattoreita on tähän mennessä ollut Euroopassa Hitler, Benito Mussolini Italiassa, Francisco Franco Espanjassa ja neuvostoliiton Josif Stalin. Näillä kaikilla oli yhteistä henkilöpalvonta ja tyrannismi. Näille kaikille on myös ollut tyypillistä poliittisen vastuksen tukahduttaminen oman valta-aseman jatkumisen varmistamisena. Heillä ei myöskään ollut käytössään puolueita, vaan vallankäyttö oli yksin heillä tai vain yhdellä puolueella. Usein diktaattori on myös saanut alkunsa puolueiden lakkauttamisella tai sotilasvallankaappauksesta, jolloin vallankaappauksen johtaja on saanut diktaattorin aseman.

Nykyajan diktatuuri

Valdim Puntin
Valdim Puntin

Nykyaikana diktatuuri on useimmiten köyhempien tai muuten kehityksessä hieman jäljessä olevien maiden ongelma. Tämä on usein ollut kyseisten maiden hallitsemistapa, jota on ollut helppo ylläpitää puuttuvaa sivistystä hyväksi käyttäen. Toisen maailmansodan jälkeen diktaattoreita syntyikin eniten Latinolaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan, joissa diktatuurin kasvaminen oli erittäin helppoa ja maan ihmiset eivät osanneet valita. Valitettavasti useissa näissä maissa ja muissakin on edelleen olemassa diktaattoreita, joista on hyvin hankala ja osittain jopa mahdoton päästä eroon nykyisillä resursseilla. Usein myös maailman kiertokulku luo vanhan diktaattorin tilalle uuden, jolloin kiertokulkua on vaikea pysäyttää. On myös tutkittu, että valtaa haluavilla on usein enemmän diktaattorin piirteitä kuin tavallisilla ihmisillä. Piirre on usein esimerkiksi todella pieni stressimäärä, jolloin he ovat kyvykkäitä vaikeampiin päätöksiin Heiltä myös puuttuu moraalin tunne, joka mahdollistaa erittäin karutkin tekemiset ilman katumusta. Pahimmat diktaattorit tänä päivänä varmasti ovat Guinean Teodoro Obiangin, Venäjän Valdim Puntin ja Etelä-Korean Kim Jong-un. Nämä hallitsevat omia valtioitaan hyvinkin rajuin ottein, jossa sananvapaus ja kansalaisten oikeudet ovat vain kaukaisia käsitteitä. Näiden valtioiden tilanteet myös pyörivät jatkuvasti uutisissa ja kyseisistä valtioista oikean tiedon saanti on hyvinkin haasteellista ja sitä antavat joutuvat usein vainon kohteiksi.