Vuonna 1918 Suomen senaatti muutettiin Suomen hallitukseksi ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja muutettiin pääministeriksi. Kesäranta (ruotsalainen Villa Bjälbo), joka sijaitsee Helsingin Meilahdessa, on ollut Suomen pääministerin virallinen asuinpaikka vuodesta 1919 lähtien.

Suomen itsenäisyydestä lähtien (julistettiin 6. joulukuuta 1917) Suomessa on ollut 72 pääministeriä, mukaan lukien nykyinen Juha Sipilä, joista pisimpään pääministerinä on toiminut Paavo Lipponen kaksi kautta, yhteensä 1 464 päivää. Ennen 1980-luvun kaudet olivat yleensä lyhyitä: presidentti oli tärkein poliittinen hahmo ja hänellä oli oikeus muodostaa uusi kausi aina, kun hän halusi. Nykyisen perustuslain mukaan parlamentti valitsee pääministerin ja presidentti vain nimittää hänet.

Pääministerin valinta

Parlamentti valitsi 28. toukokuuta 2015 pääministeriksi Juha Sipilän äänin 128–62. Tasavallan presidentti nimitti 29. toukokuuta 2015 Suomen 74. hallituksen, pääministeri Juha Sipilän. Sipilän hallitus koostuu kolmesta puolueesta, Keskustasta, Perussuomalaisista ja Kokoomuksesta. Hallituksella on yhteensä 17 ministeriä. Eduskuntavaalit pidettiin juuri Suomessa 14. huhtikuuta 2019. Uusi pääministeri astuu virkaan pian.Ennen pääministerin vaaleja uudessa parlamentissa edustetut puolueet neuvottelevat hallituksen poliittisesta ohjelmasta ja kokoonpanosta. Näiden neuvottelujen perusteella ja puhuessaan parlamentin puhemiehen näkemykset tasavallan presidentti ilmoittaa parlamentille pääministerin ehdokkaasta. Pääministerin valitsee parlamentti, jonka tasavallan presidentti nimittää virallisesti. Puhemies nimittää muut ministerit pääministerin tekemän ehdotuksen mukaisesti.Hallintarekisteri valitaan pääministeriksi, jos sitä tukee yli puolet parlamentin äänestyksestä. Jos ehdokas ei saavuta tarvittavaa enemmistöä, toinen ehdokas asetetaan saman menettelyn mukaisesti. Jos toinen ehdokas ei myöskään saa tukea yli puolet annetuista äänistä, pääministeri valitaan kolmannella avoimella äänestyksellä parlamentissa. Tällöin valitaan eniten ääniä saava ehdokas.

Ministerit nimitetään heidän tehtäviinsä tasavallan presidentin avointen nimikirjoituksella. Ministerien on oltava suomalaisia, jotka tunnetaan koskemattomuudesta ja kyvystä palvella.Tasavallan presidentti hyväksyy pyynnöstä hallituksen tai yksittäisen ministerin eron. Vaikka pyyntöä ei ole esitetty, puhemies voi joka tapauksessa hylätä hallituksen tai yksittäisen ministerin, jos he eivät enää saa parlamentin luottamusta. Pääministeri voi ehdottaa myös ministerin eroamista muusta syystä.

Pääministerin rooli

Pääministeri Juha Sipilä Pääministeri ohjaa hallituksen tehtäviä ja valvoo hallituksen ohjelman toteuttamista. Pääministeri koordinoi hallituksen valmistelua ja Euroopan unionin päättämien asioiden käsittelyä. Kun pääministeri on estynyt hoitamasta tehtäviään, ministeri, joka on nimitetty pääministerin sijaiseksi tai jonka ministeri ei ole käytettävissä, vastaa hallituksen pisin palveleva ministeri.Pääministeri johtaa hallituksen täysistuntoja ja hänellä on oikeus päättää päivistä ja järjestyksestä, jotka koskevat liiketoiminnan esittämistä istunnoissa. Pääministeri voi myös vaatia tietyn liiketoiminta-alueen esittämistä hallituksen täysistunnolle tietyn ajan. Valtioneuvoston pääministerin tai sen ministerin ehdotuksesta, jonka toimeksiannossa käsiteltävä asia kuuluu, hallituksen täysistunto voi siirtää yksittäisen ministeriön alaisuuteen kuuluvan asian täysistunnossa päätettäväksi. Pääministeri johtaa kaikkia lakisääteisiä ministerikomiteoita sekä talousneuvoston, tutkimus- ja innovaationeuvoston ja nimikomitean istuntoja.Pääministeri on pääministerin päällikkö. Pääministerin viraston tehtävänä on varmistaa, että pääministerin ja hallituksen toiminta sujuu sujuvasti kaikissa olosuhteissa. Pääministeri on vastuussa hallituksen ohjelman täytäntöönpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä hallituksen toiminnan yleisessä hallinnassa. Pääministerin toimisto vastaa myös Suomen EU-politiikan ja EU:n kehitykseen, valtion omistuspolitiikkaan sekä hallituksen viestintään ja hallituksen viestinnän koordinointiin liittyvistä asioista.

Pääministeri on hallituksen poliittinen johtaja ja vastaa hallituksen eri poliittisten ryhmien näkemysten yhdenmukaistamisesta hallituksessa edustettujen eri ryhmien hallussa. Pääministeri vastaa myös hallituksen työn koordinoinnista parlamentin kanssa.Uusi Suomen perustuslaki, joka tuli voimaan maaliskuussa 2000, on vahvistanut pääministerin asemaa. Perustuslain mukaan tasavallan presidentti voi purkaa parlamentin ja kutsua uudet vaalit vasta saatuaan pääministerin pyynnön ja kuultuaan ensin puolueryhmiä parlamentissa.Pääministeri vastaa tasavallan presidentin puolesta aina, kun presidentti on estynyt suorittamasta tehtäviään. Käytännössä pääministeri seisoo presidentin puolesta silloin, kun presidentinvaalien aikana on välttämätöntä tehdä päätöksiä presidentin istunnoissa ja presidentti ei voi palata Suomeen osallistumaan istuntoon henkilökohtaisesti.