Suomessa on todella monia eri puolueita, jotka vaikuttavat päätöstentekoon. Suomessa on yhteensä 17 erilaista puoluetta, jotka vaikuttavat Suomen tulevaisuuteen omalla tavallaan.

Viime vuosina puolueiden määrä onkin kasvanut melkein tuplasti, kun yhä enemmän ihmisryhmiä haluaa saada oman mielipiteensä esille. Ja jos mielipide ei sovi yhteen minkään puolueen kanssa, perustetaan usein oma puolue, johon pyritään saamaan ihmisiä liittymään. Osa puolueista on kuitenkin saanut kovemman jalansijan Suomen politiikassa. Nämä puolueet ovat Suomen suurimpia, joilla on myös suurin kannattajamäärä. Kaikista rekisteröidyistä puolueista kymmenellä puolueella on paikka eduskunnassa. Nämä kymmenen puoluetta ovat ne puolueet, jotka tekevät suurimmat päätökset tulevaisuudestamme. Tämän takia äänestäminen onkin erittäin tärkeää. Nämä kymmenen puoluetta ovat ne puolueet, jotka ovat saaneet vaaleissa eniten ääniä osakseen eli eniten kannatusta kansalaisilta. Tässä artikkelissa tutustummekin hieman paremmin näihin kymmeneen puolueeseen, jotka tälläkin hetkellä eduskunnassamme istuu. Tässä käymme lyhyesti läpi jokaisen puolueen peruspiirteet ja sen, että mitä asioita kyseiset puolueet oikein ajavat. Tämä auttaa hieman hahmottamaan, että mitä maamme poliittisessa tilanteessa oikein tapahtuu ja mitä asioita siellä oikein ajetaan.

Muutamia puolueita eduskunnasta

Suomen Keskusta on yksi puolue, joka sai viime vuosina kaikkein eniten kannatusta. Keskustan kannatus on kuitenkin ruvennut hiipumaan viime vuosina. Keskusta on perustettu 1900-luvun alussa, jolloin sen nimi oli Maalaisliitto. Tähän puolueeseen kuuluu tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista. Puolueen ajamia asioita ovat pääasiassa sosiaaliliberalistisuus ja alkiolaisuus. Puolueen ajatustapana taas on vastuullinen vapaus ja yhteisöllisyys. He ovat olleet suurena osana ajamassa sote-uudistusta.Kansallinen Kokoomus on myös 1900-luvulla perustettu keskustalais-oikeistolainen puolue. Nykyään se on Suomessa kolmanneksi suurin puolue, jolta löytyy vankka kannattaja joukko. Se on kolmanneksi suurin puolue, jos koko katsotaan kansanedustajien määrällä. Se on saanut usein vaaleissa noin 20 prosenttia äänistä, joka tekee siitä myös yhden Suomen suurimmista puolueista kannatusmäärän perusteella. Puolue ajaa asioita kuten vapaus, vastuu, demokratia, sivistys, suvaitsevaisuus ja yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostusta.

Suomen Sosialidemokraattinen puolue on taas yksi Suomen vanhimmista puolueista ja se perustettiin jo 1800-luvun lopulla. Puolue tunnetaan myös lyhenteellä SDP ja se on keskustalais-vasemmistolainen puolue. Sillä on myös neljänneksi eniten kansanedustajia kaikista puolueista Suomessa. Puolueen tärkeimpiä ajamia asioita taas ovat vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus, yhteistyö ja rauhaista maailma. Puolue ajaa myös ympäristö asioita ja heidän arvonsa ovat puhdas ja turmeltumaton ympäristö.Sininen tulevaisuus on tällä hetkellä kaikkein uusin eduskunnassa oleva puolue. Puolue on perustettu vasta vuonna 2017, jolloin puolueen jäsenet erkaantuivat Perussuomalaisista. Tämä puolue on keskusta-oikeistolainen puolue. Puolueen ajamia asioita taas ovat sääntelyn purkaminen ja yritteliäisyyteen kannustamien. Puolueen jäsenmäärä on vielä tällä hetkellä todella pieni, vaikka sillä onkin todella paljon kansanedustajia.Perussuomalaiset on taas 1990-luvulla perustettu kansallismielinen puolue. Tämä puolue on myös EU-vastainen. Tämä puolue on niin sanotusti työväenpuolue, joka lupaa huolehtia kantasuomalaista ja niistä, joiden oikeuksista ei olla tällä hetkellä huolehdittu. Vuonna 2015 se oli kansanedustajineen Suomen toiseksi suurin puolue. Tämä kuitenkin kääntyi laskuun kun vuonna 2017 perustettiin Sininen tulevaisuuspuolue.

Vihreä liitto taas on tunnettu Suomen ympäristö puolueena. Tämän puolueen arvoina on henkinen hyvinvointi, kehitysmaiden auttaminen, tulevaisuuteen panostaminen ja ympäristöystävällisyys. Puolueen tärkeimpiä asioita on kestävään tulevaisuuteen panostaminen. Puolue perustettiin 80-luvulla.Vasemmistoliitto on taas Suomen vasemmistolainen puolue, joka perustettiin 1990-luvulla. Puolueen pääasioina on parantaa yhteiskunnallista hyvinvointia, ympäristön ja talouden kestävyyttä, tasa-arvoa, vapautta ja mahdollisuuksia. Puolueella on kuudenneksi eniten kannattajia.