Maassamme vallitsee moni puolueinen demokraattinen parlamentti, jonka peruspilareina ovat eri vinkkeleistä asioita tarkastelevat poliittiset puolueet. Tällä hetkellä Suomessa toimii 17 rekisteröityä puoluetta, jotka kaikki voivat asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleihin.

Ennen puolueeksi rekisteröimistä puolueeksi tavoittelevan tahon tulee olla yllä Suomen yhdistysrekisterissä. Yhdistys voidaan sitten merkitä asianosaisten pyynnöstä puoluerekisteriin. Yhdistyksen toiminnalla tulee olla valtion hoidollisiin asioihin vaikuttamiseen pyrkivä perusidea, ja sen sääntöjen tulee olla sen kaltaisia että ne noudattavat kansanvaltaisia periaatteita, ja niiden tulee sisältää yleisohjelma joka rajaa valtiollisen valtiollisen toiminnan periaatteet ja tavoitteet.

Yhteisön rekisteröinnin, yleisohjelman, ja tarkoituksen peräisyyden lisäksi yhdistyksen tulee kerätä allekirjoituksia 5000 henkilöltä, jotka ovat äänestys oikeudellisia eduskunta-, kunta-, tai europarlamenttivaaleissa. Jos puoluerekisteriin merkitty taho päättää tehdä ohjelmaansa, toimintaansa, tai sääntöihin muutoksia, heidän tulee ilmoittaa näistä sekä oikeusministeriölle, että yhdistysrekisteriin. Rekisteröidyn puolueen tunnistaa sen nimen perässä olevasta r.p. lyhenteestä.

Puolue voidaan poistaa puolue rekisteristä ilman sen toimihenkilöiden hakemusta jos se lopettaa rekisteröitynä yhdistyksenä toimimisen, tai se ei ole viimeisissä kaksissa eduskuntavaaleissa saanut joko vähintään kahta prosenttia koko maan äänistä, tai vaihtoehtoisesti kansanedustajan paikkaa.

Suomen suurimmat puolueet

Suomessa toimii monia erikokoisia puolueita, ja silloin tällöin pienemmät puolueet nousevat pinnalle, ja näin houkuttelevat suurempia kannattajamääriä. Tällä hetkellä maamme suurimmat puolueet ovat Kansallinen Kokoomus, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Perussuomalaiset,  Suomen Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, ja Suomen Kristillisdemokraatit.

Kaikilla näistä puolueista on toisistaan eroavat ohjelmat, jotka johdattavat niiden jäseneksi hakeutuvia henkilöitä, ja puolueen toimintaa. Puolueiden kannattajien prioriteetit ovat usein tämän ohjelman mukaisia, mutta osa äänestäjistä äänestää myös ehdokas peräisesti, seuraamatta samaa puoluetta vuosikausia.

Pisimmät historiat näistä puolueista on Suomen ruotsalaisella kansanpuolueella (RKP), sekä Sosiaalidemokraattisella puolueella (SDP). RKP:n perusperiaatteeina ovat ruotsinkielisyyden pinnalla pysyminen Suomessa, ruotsinkielisen vähemmistön edustaminen, sekä yleisemmin keskustalainen arvoliberalismi. Uudistusmielinen puolue ajaa suuresti muidenkin vähemmistöjen asioita, ja heidän aate maailmansa on porvarillista, tosin puolueen sisältä löytyy tästä vivahde eroja.

Vanhin nykyään vaikuttavista suomenkielisistä puolueista on SDP, joka kannattaa aatteellisesti sosiaalidemokraattista maailmankuvaa. SDP:n ihannemaailma on tasa-arvoinen, rauhanomainen, ja solidaarinen, ja puolue nousee barrikadeille vähäosaisten puolesta. Valtioiden tukemat hyvinvointipalvelut ovat korkealla puolueen tukilistalla, ja he vastustavat markkinatalouden valtaa.

Suomen oikeistolaisista puolueista Kansallinen Kokoomus edustaa maltillista liberalismia, ja uudistusmielisyyttä. Puolue ajaa kansan yleistä koulutusta, ja sivistystä, ja sen jäsenet uskovat että yrittäjyyden tukeminen on hyväksi koko kansakunnalle.

Kokoomusta pidemmälle oikealle pyrkii Perussuomalaiset, joiden ideologisena periaatteena toimii kansallismielinen arvokonservatismi. Puolue on ollut kovaääninen Euroopan Unionin vastustamisessa, ja edustajat puhuvat usein maahanmuuton rajoittamisen puolesta. Puolueen jäsenten ajatuksilla on hyvin konservatiiviset, ja kristilliset lähtökohdat, ja suomalainen identiteetti on heille hyvin tärkeä.

Maaseudun asioita Suomessa ajaa hyvin pitkälle Suomen Keskusta. He ovat maltillisen uudistusmielisiä, ja poliittisia ratkaisuja tehdään pitkälle ekologia, luonnon arvot, ja yksityis yrittäjyyden tukeminen.

Oikeistolaisille puolueille tasapainoa antavat SDP:n lisäksi Vasemmistoliitto, jonka arvomaailma on täydellisen sosialistista. Tasa-arvo kaikissa muodoissaan on asialistan ylemmillä riveillä, ja sen jäsenten mielipiteissä kapitalismin valtaa kannattaisi rajoittaa lisäämällä hyvinvointi valtion ja ammattiyhdistysten merkitystä.

Luonnon asiaa Vasemmistoliiton kanssa ajaa Vihreä liitto, jonka peruspilareina ovat luonnonsuojelu ja eläinten oikeudet. Vihreät ovat hyvin uudistusmielisiä, ja ovat useiden ensimmäisinä kritisoimassa sekä vasemmiston että oikeiston aloitteita lyhyt näköisyydestä. Vihreä liitto ajattelee usein Suomen rajojen ulkopuolelle, ja  heidän mukaansa eduskunnassa tehtävien päätösten tulisi ottaa huomioon maailmanlaajuinen kestävä kehitys Suomen asioiden lisäksi.